Piotrków Trybunalski: +48 44 646 21 21
Łódź: +48 42 645 23 34
MK CENTRUM K. Duliba, M. Myczka Sp. jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Dotacja na kapitałobrotowy dla MK Centrum K. Duliba, M. Myczka Sp. Jawna
Celem projektu jest zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trutności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE: 232 329,75 PLN
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita polska
Unia Europejskie